Marit Bergerud
Marit BergerudGravferdskonsulent i Numedal
Døgnåpen telefon: 45 21 20 00

Begravelsesbyrå i Numedal

Velkommen til Personlig Gravferd i Numedal

– et tradisjonsrikt og lokalt byrå som tilbyr personlig tilpassede gravferdtjenester. Vi forstår at hvert liv er unikt, og derfor tilbyr vi en individuell tilnærming til planlegging av gravferden til din kjære.

Vår betjening, Marit Bergerud, vil bistå deg ved dødsfall i Rødberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal. Marit er født og oppvokst på Rødberg og er derfor spesielt godt kjent der. Hun gir god hjelp og støtte til familier i hele Numedal som trenger hjelp i forbindelse med dødsfall, og sørger for at alle blir tatt hånd om på en verdig og trygg måte.

Du er hjertelig velkommen til å besøke oss, eller om ønskelig, kan vi komme hjem til deg for en personlig samtale. Vi er her for å støtte og veilede deg gjennom denne tøffe tiden, og for å sikre at din kjære får en verdig avskjed.

«Det kan ikke være sånn at alle seremonier skal være like. Gjennom et helt liv tar vi mennesker forskjellige valg, og når vi dør bør det også være rom for å kunne ta egne, personlige valg»

Kai Roar Bjerkeengen , Daglig leder

Priser for begravelse

Det er lov å være prisbevisst, også når det gjelder dødsfall.
Til de som ønsker å sammenligne oss med andre, før man velger byrå,
vil vi helt kostnadsfritt tilby prisoverslag for gravferden.

Vi tilstreber hele tiden å ha distriktets laveste priser.
Vi kartlegger også alltid mulighetene for å søke om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjoner fra NAV. Vi besørger alt rundt søknadsprosessene.

Fastpris uten seremoni
Et rimelig alternativ for de som ikke ønsker seremoni

Følgende er inkludert:
Enkel umalt kiste
Stell/nedlegg i kiste
1 kistetransport
Personlig samtale
Planleggingssamtale over telefon/mail
Kartlegging av mulighet for å søke om stønader
Melding av nødvendige offentlige papirer
Digital minneside
Veiledning om gravsted/nytt monument eller muligheter rundt inskripsjoner
Hos oss er det alltid mulig
å gjøre tilvalg på pakkeløsningene.
Kostnadsoverslag sendes obligatorisk på mail.

Pris: 9.350,-
Fastpris med enkel seremoni

Standard hvit kiste
Stell og nedlegg
1 kistetransport
Personlig planleggingssamtale
Kartlegging av mulighet for å søke om stønader
Melding av offentlige papirer
Bestillinger av seremonisted, blomster, solister,
minnesamvær osv
Digital dødsannonse og minneside
1 mannskap i seremonien (Tillegg utenfor krematorium og mer enn 50 sanghefter)
Pynting med lys i seremonilokalet
Programhefter (25 stk)
Veiledning om gravsted/nytt monument eller muligheter rundt inskripsjoner
Hos oss er det alltid mulig
å gjøre tilvalg på pakkeløsningene.
Kostnadsoverslag sendes obligatorisk på mail

Pris: 23.900,-
Personlig tilrettelagt seremoni

Her kan man gjøre de valgene som passer akkurat for den enkelte. Husk det er ikke prisen som bestemmer verdigheten på avskjeden.

Vi har mange forslag til ulike løsninger
og vi vil veilede dere på best mulig måte
for å skape en seremoni som hedrer den avdøde
og det han eller hun har fått bety for dere.

Vi tilrettelegger og holder oss innenfor
de rammene og budsjettet som blir satt.

Kostnadsoverslag gis alltid på forhånd.

Pris fra: 26.750,-

Vi gir deg forutsigbarhet og trygghet

Vi gir deg forutsigbarhet og trygghet

Vi hjelper deg med det praktiske både før, under og etter begravelsen.

Å miste noen er kanskje noe av det vanskeligste vi opplever i løpet av livet vårt. Det er helt naturlig å kjenne seg usikker og urolig for det som skal skje. Noen er til en viss grad forberedt på at dødsfallet kommer, mens andre får ingen forhåndsvarsler og må stå i akutte, vanskelige situasjoner.
Folk er forskjellige, folk velger forskjellig gjennom hele livet og det vil nødvendigvis kunne gjenspeile seg også ved livets slutt.

Personlig Gravferd vil fokusere mye på akkurat det. Vi ønsker, sammen med pårørende, å skape begravelser og bisettelser som virkelig speiler det livet som er levd.

En avskjed på en god måte, kan gjøre en stor forskjell for de etterlatte når livet skal gå videre.