Hva koster en begravelse?

Det er lov å være prisbevisst, også når det gjelder dødsfall. Til de som ønsker å sammenligne oss med andre, før man velger byrå, vil vi helt kostnadsfritt tilby prisoverslag for gravferden

priser begravelse

Det er lov å være prisbevisst, også når det gjelder dødsfall. Til de som ønsker å sammenligne oss med andre, før man velger byrå, vil vi helt kostnadsfritt tilby prisoverslag for gravferden. Vi tilstreber hele tiden å ha distriktets laveste priser. Vi kartlegger også alltid mulighetene for å søke om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjoner fra NAV. Egne vilkår gjelder.

Hva en begravelse vil koste, avhenger av mange variabler og hva de etterlatte velger. Vi i Personlig Gravferd ønsker å tilrettelegge slik at alle familier veiledes til å finne løsningen som føles rett for dem. Derfor har vi økt forutsigbarheten ved å lage forhåndsbestemte pakker med fastpris, i tillegg til muligheten man har for å personlig tilrettelegge en seremoni fullt ut. De som ønsker en enkel og minst mulig kostnadskrevende gravferd, skal føle seg helt trygge på at det ikke er prisen som bestemmer verdigheten for avskjeden. Hos oss skal det være forutsigbarhet i alle ledd. Vi lager gjerne en minnebok etter seremonien til de som ønsker det. Denne er uten kostnad, fordi vi ønsker at alle skal ha mulighet til å ta vare på minnene fra denne dagen. Triste minner kan også være gode minner.

Fastpris med enkel seremoni

Hvit kiste
Stell og nedlegg
1 kistetransport
Personlig planleggingssamtale
Kartlegging av mulighet for å søke om stønader
Melding av offentlige papirer
Bestillinger av seremonisted, blomster, solister,
minnesamvær etc.
Digital dødsannonse og minneside
Pynting med lys i seremonilokalet
Programhefter (25stk)
Veiledning om gravsted/nytt monument eller muligheter rundt inskripsjoner.

1 mannskap i seremonien (Tillegg utenfor krematorium og mer enn 50 sanghefter)

Pris: 23.900,-

Vi tilstreber å ha distriktets laveste priser.
Ved ønske om tilvalg, vil det alltid gis kostnadsoverslag på forhånd.
Pris gjelder sone 1
Gravferdsstønad er pr. 1.1.2024 på 28.677,-

Personlig tilrettelagt seremoni

Her kan man gjøre de valgene som passer akkurat for den enkelte. Husk det er ikke prisen som bestemmer verdigheten på avskjeden.

Vi har mange forslag til ulike løsninger og vi vil veilede dere på best mulig måte for å skape en seremoni som hedrer den avdøde og det han eller hun har fått bety for dere.

Vi tilrettelegger og holder oss innenfor de rammene og budsjettet som blir satt.

Kostnadsoverslag gis alltid på forhånd.

Pris: Fra 26.000,-

Vi tilstreber å ha distriktets laveste priser.
Vi kartlegger alltid muligheten for å søke om gravferdsstønad og transportrefusjoner fra NAV.
Gravferdsstønad er pr 1.1.2024 på 28.677,-
Fra-prisen gjelder i sone 1.

Fastpris uten seremoni

Et rimelig alternativ for de som ikke ønsker seremoni

Følgende er inkludert:
Enkel umalt kiste
Stell/nedlegg i kiste
1 kistetransport
Personlig samtale
Planleggingssamtale over telefon/mail
Kartlegging av mulighet for å søke om stønader
Melding av nødvendige offentlige papirer
Digital minneside
Veiledning om gravsted/nytt monument eller muligheter rundt
inskripsjoner.

Pris: 9.350,-

Vi tilstreber å ha distriktets laveste priser.

Hos oss er det alltid mulig å gjøre tilvalg på pakkeløsningene. Kostnadsoverslag sendes obligatorisk på mail.Ved behov for å gjøre tilvalg, vil det alltid gis kostnadsoverslag på forhånd.
Pris gjelder sone 1
Gravferdsstønad er pr. 1.1.2024 på 28.677,-

Fastpris med enkel seremoni

Hvit kiste
Stell og nedlegg
1 kistetransport
Personlig planleggingssamtale
Kartlegging av mulighet for å søke om stønader
Melding av offentlige papirer
Bestillinger av seremonisted, blomster, solister,
minnesamvær etc.
Digital dødsannonse og minneside
Pynting med lys i seremonilokalet
Programhefter (25stk)
Veiledning om gravsted/nytt monument eller muligheter rundt inskripsjoner.

1 mannskap i seremonien (Tillegg utenfor krematorium og mer enn 50 sanghefter)

Pris: 23.900,-

Vi tilstreber å ha distriktets laveste priser.
Ved ønske om tilvalg, vil det alltid gis kostnadsoverslag på forhånd.
Pris gjelder sone 1
Gravferdsstønad er pr. 1.1.2024 på 28.677,-

Personlig tilrettelagt seremoni

Her kan man gjøre de valgene som passer akkurat for den enkelte. Husk det er ikke prisen som bestemmer verdigheten på avskjeden.

Vi har mange forslag til ulike løsninger og vi vil veilede dere på best mulig måte for å skape en seremoni som hedrer den avdøde og det han eller hun har fått bety for dere.

Vi tilrettelegger og holder oss innenfor de rammene og budsjettet som blir satt.

Kostnadsoverslag gis alltid på forhånd.

Pris: Fra 26.750,-

Vi tilstreber å ha distriktets laveste priser.
Vi kartlegger alltid muligheten for å søke om gravferdsstønad og transportrefusjoner fra NAV.
Gravferdsstønad er pr 1.1.2024 på 28.677,-
Fra-prisen gjelder i sone 1.

Fastpris uten seremoni

Et rimelig alternativ for de som ikke ønsker seremoni

Følgende er inkludert:
Enkel kiste
Stell/nedlegg i kiste
1 kistetransport
Personlig samtale
Kartlegging av mulighet for å søke om stønader
Melding av nødvendige offentlige papirer
Digital minneside
Veiledning om gravsted/nytt monument eller muligheter rundt
inskripsjoner.

Pris: 9.350,-

Vi tilstreber å ha distriktets laveste priser.
Ved behov for å gjøre tilvalg, vil det alltid gis kostnadsoverslag på forhånd.
Pris gjelder sone 1
Gravferdsstønad er pr. 1.1.2024 på 28.677,-

Vi tilstreber å alltid kunne gi en så god oversikt som mulig for andre eventuelle kostnader som kan tilkomme. Dette kan være kommunale avgifter som ofte varierer fra kommune til kommune, leie av kirke/kapell/seremonirom, kremasjonsavgift, dødsannonser, blomster, musikkinnslag/solister, minnesamvær og gravstein/inskripsjoner for å nevne noen.

Konkurransetilsynet fastsatte 1.januar 1998 en forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester §4. Denne forskriften pålegger alle begravelsesbyråer å ha priser lett tilgjengelig for alle, med minimums- og maksimumspriser. Under finner du vår oversikt på dette, samt ytterligere tilgang til prislisten for øvrig. Vi ønsker åpenhet om pris, slik at alle skal ha mulighet til å sammenligne oss med andre begravelsesbyråer.

Les detaljert prisliste med minimums- og maksimumspriser her

Annet:

Personlig Gravferd kartlegger alltid mulighetene for å kunne søke om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon fra NAV.

Pr. 1.1.2024 er gravferdsstønaden på inntil 28.677,-
Søknadsskjema NAV – gravferdsstønad

Vi bistår også med søknad  til NAV om transportrefusjon. Egenandel er per i dag på kr. 2868,-
Søknadsskjema Nav – båretransport