Personlig fokus

Når noen dør så er det veldig ofte man får følelsen av at mye må ordnes raskt. Og ja, det er mye som må planlegges og tilrettelegges, men svært lite haster. Vi som jobber i Personlig Gravferd har mange års erfaring fra gravferdsbransjen, et stort engasjement og hjertet med oss i alt vi gjør. Vi ønsker å ha et høyt fokus på personlig tilrettelegging og oppfølging og sørge for at du som pårørende får tid til det som er kanskje aller viktigst; nemlig å ta vare på hverandre i denne tiden.

Døgnåpen vakttelefon: 45 21 20 00

Seremonier alle dager i uken

Vi har erfart at det for mange er utfordrende å kunne stille opp i seremonier når disse tradisjonelt avholdes på dagtid på hverdager, på tidspunkter da folk flest er på jobb. Vi ønsker å fremme muligheten for seremonier på ettermiddag og kveld, i tillegg til å kunne bruke lørdager og kanskje søndager. Vi tror at dette vil ha stor betydning og gi mange flere muligheten for å kunne delta og ta et siste farvel. Seremoni på kveldstid vil også kunne gi en helt annen stemning ved bruk av levende lys, både inne og ute.

Åpenhet om pris

Vi ønsker å være et byrå med konkurransedyktige priser og med det være en forutsigbar samarbeidspartner og gi nødvendig trygghet for at oppdraget tilpasses alle ønsker og behov, så langt dette er mulig. På flere institusjoner og sykehjem i flere kommuner legges kjølerom ned og pårørende blir med dette belastet for ytterligere kostnader der avdøde må hentes utenfor ordinær arbeidstid, slik som kveld, natt og helg. Dette synes vi er urettferdig for de det måtte gjelde. I 2022 bør ingen «straffes» for å dø utenfor ordinær arbeidstid. Derfor vil vårt byrå alltid ha en og samme pris for hentinger uansett tid på døgnet, der man ikke har et valg om å kunne benytte kjølerom frem til neste virkedag. Se våre priser  for mer informasjon.

Respekt for den enkelte

Personlig Gravferd mener at alle skal ha like krav på å bli møtt med respekt og verdighet ved dødsfall uansett religiøs tilknytning, tros- eller livssyn. I dagens samfunn ser vi noen ganger behovet for at to livssyn krysser hverandre. Et eksempel på dette kan være at den som er gått bort hadde et annet livssyn enn de pårørende som skal besørge gravferden.