Personlig fokus

Ved dødsfall er det veldig ofte man får følelsen av at mye må ordnes raskt. Og ja, det er mye som må planlegges og tilrettelegges, men svært lite haster. Vi som jobber i Personlig Gravferd har mange års erfaring fra alle typer gravferdsformer, et stort engasjement og hjertet med oss i alt vi gjør. Vi ønsker å ha et høyt fokus på personlig tilrettelegging, oppfølging og sørge for at du som pårørende får tid til det som er kanskje aller viktigst; nemlig å ta vare på hverandre i denne tiden.

Døgnåpen vakttelefon: 45 21 20 00

Mulighet for seremoni alle dager i uken

Vi har erfart at det for mange er utfordrende å kunne stille opp i seremonier når disse tradisjonelt avholdes på dagtid på hverdager, på tidspunkter da folk flest er på jobb. Vi ønsker å fremme muligheten for seremonier på ettermiddag og kveld, i tillegg til å kunne bruke lørdager og kanskje søndager. Vi tror at dette vil ha stor betydning og gi mange flere muligheten for å kunne delta og ta et siste farvel. Seremoni på kveldstid vil også kunne gi en helt egen stemning ved bruk av levende lys, både inne og ute.

Åpenhet om pris

Vi ønsker å være et byrå med konkurransedyktige priser og med det være en forutsigbar samarbeidspartner og gi nødvendig trygghet for at oppdraget tilpasses alle ønsker og behov, så langt dette er mulig. På flere institusjoner og sykehjem i flere kommuner legges kjølerom ned og pårørende blir med dette belastet for ytterligere kostnader der avdøde må hentes utenfor ordinær arbeidstid, slik som kveld, natt og helg. Personlig Gravferd ønsker å sette søkelys på forskjellene dette utgjør for pårørende. Derfor vil vårt byrå alltid ha samme pris for henting uansett tid på døgnet, der man ikke har et valg om å kunne benytte kjølerom frem til neste virkedag. Se våre priser for mer informasjon.

Respekt for den enkelte

Personlig Gravferd mener at alle skal ha like krav på å bli møtt med respekt og verdighet ved dødsfall uansett religiøs tilknytning, tros- eller livssyn. I dagens samfunn ser vi noen ganger behovet for at to livssyn krysser hverandre. Et eksempel på dette kan være at den som er gått bort hadde et annet livssyn enn de pårørende som skal besørge gravferden. Livssynsåpen gravferd vil da være en god løsning. Dette gir pårørende mulighet til å selv bestemme innholdet i seremonien, og dermed kunne sette ekstra personlige preg på avskjeden.