Viktig å vite om begravelse

  Får jeg et gravsted selv om jeg ikke er medlem av kirken? Alle borgere, uavhengig av om de er medlem av Den norske kirke eller ikke, har rett til å gravlegges på en offentlig [...]