Tjenesteområder
gravferd

Tjenesteområder gravferd

Personlig gravferd har flere avdelinger med representanter og gravferdskonsulenter som bistår deg med din gravferd i store deler av Oslo, Vestfold, Telemark og Viken

Tjenesteområder gravferd

Tjenesteområder gravferd

Personlig gravferd har flere avdelinger med representanter og gravferdskosulenter som bisår deg med din gravferd i store deler av Vestfold, Telemark og Viken

Personlig Gravferd begravelsesbyrå

Når noen går bort, kan det føles som om alt må ordnes i en fart. Men det er faktisk ikke så mye som haster. Hos Personlig Gravferd har vi lang erfaring fra gravferdsbransjen, og legger stor vekt på personlig tilrettelegging og oppfølging. Vi ønsker å gi deg som pårørende tid til å ta vare på hverandre i en vanskelig tid.

Tradisjonelle seremonier holdes ofte på dagtid i hverdagene, noe som kan gjøre det vanskelig for mange å delta. Derfor ønsker vi å tilby seremonier på ettermiddager, kvelder og helger. Dette gir flere muligheten til å delta og ta et siste farvel. En kveldsseremoni med levende lys kan også skape en helt spesiell atmosfære.

Vårt engasjement og hjerte ligger med deg og din familie i alt vi gjør. Vi vil støtte deg gjennom planleggingen av gravferden og sørge for at din kjære får en verdig avskjed.

Våre tjenesteområder

Personlig gravferd har byråer flere steder i landet og betjener familier i forbindelse med dødsfall. Ta gjerne kontakt med et av våre byråer dersom du har spørsmål eller behov for hjelp. Vi kjenner nærområdene våre godt. Begravelsesbyråer i Modum, Sigdal, Numedal, Lier, Røyken, Hurum, Mjøndalen, Oslo, Bærum og Drammen.