Hva skjer etter et dødsfall?2022-05-11T14:49:26+02:00

Hva skjer etter et dødsfall?

Mange dødsfall preges av å komme brått og uventet, mens andre er ventet etter kanskje lengre sykdom eller høy alder. Det finnes mange ulike valg man må gjøre, uavhengig av hvor godt forberedt man er. Begravelse eller bisettelse (kremasjon), med eller uten seremoni. Vi tilbyr og tilrettelegger for begge deler. Vi har kunnskap og mange års erfaring i å bistå med alt det praktiske, og oppgaver som skal ivaretas.

Døgnåpen vakttelefon: 45 21 20 00

Seremonien

Seremonien er for mange en viktig avskjed, hvor vi kan minnes og samles. Personlig Gravferd legger vekt på å lage seremonien sammen med familien, slik at alle ønsker og behov ivaretas.

Det er mange valg å ta når en nær og kjær har gått bort. Skal det være begravelse eller bisettelse ? Åpen seremoni for alle, eller seremoni i stillhet kun for nærmeste familie og venner ? Eller kanskje var ønsket fra avdøde at det ikke skulle være seremoni i det hele tatt ? Mange har et behov for en seremoni og kunne få ta et siste farvel.

 

Steder for seremoni

Seremonien kan være i en kirke, i et kapell, i en moskè eller annet egnet lokale. Noen vil ha et sterkt behov for å lage en personlig ramme rundt gravferden og at seremonien skal reflektere avdødes liv. Vi ønsker å tilrettelegge for dette i størst mulig grad. Et eksempel på dette kan være seremonier hjemme hos avdøde, på gården, i egen hage eller andre steder ute i naturen. Se vår egen oversikt på steder vi mener kan være gode alternativer. Her vil du også kunne finne bilder etter hvert som vi får det på plass.

 

Religiøs eller Humanistisk seremoni

Noen trossamfunn har egne rammer for hva seremonien skal inneholde. Faste innslag av ulike ritualer er også tradisjonelt mye brukt i slike seremonier. Her kan det etter avtale gjøres rom for noe personlig preg utover de fastsatte rammene.

 

Livssynsåpen seremoni

Skulle man derimot ønske en helt egen personlig eller livssynsåpen seremoni, er det mulig å kombinere mange forskjellige ønsker og tradisjoner. Dette kan man ofte se der det er flere innenfor samme familie som tilhører forskjellige religions- og trossamfunn og at man av den grunn ønsker å imøtekomme flere ønsker på samme tid.

Vi er tilstede i god tid før seremonien, pynter og koordinerer alt som skal skje. Det anbefales at de nærmeste kommer før resten av gravfølget, for å kunne få litt tid alene. Dette er en dag med mange følelser og inntrykk.

En begravelse skal etter Gravferdsloven foregå innen 10 virkedager. Har det vært en kremasjon, må urnen settes ned på gravsted innen 6 måneder.

Syning

Mange som har mistet noen, har behov for å se sine kjære en eller flere ganger før begravelsen/bisettelsen. Vi legger til rette for at de som har ønske om dette får tatt et siste farvel i rolige og verdige omgivelser.

 

Barns medvirkning

Personlig Gravferd ønsker å påpeke viktigheten av det å inkludere barn og ungdom ikke bare i seremonier, men også ved syning og konferansesamtale. Snakk med barna og lytt til deres spørsmål og ønsker. Her kan det også foreslås at barna tegner en tegning, har et bilde eller noe annet de ønsker skal følge med i kisten. Flere barnepsykologer uttaler hvor viktig det kan være for selv små barn å bli tatt mer med i sorgprosessen. Barn er flinke til å fantasere og lager seg ofte forestillinger om hvordan ting KAN være. Da er det bedre å vise åpenhet, selv om dette ofte krever mer av oss som voksne. Vi i byrået ønsker å ufarliggjøre døden så langt dette er mulig. Derfor ønsker vi svært gjerne å hjelpe alle voksne som synes det blir utfordrende og vanskelig å la barna få en større plass når det skjer et dødsfall.

Minnesider og blomster

På våre minnesider kan du dele minner, bilder og musikk med familie, venner og andre som besøker minnesiden. For de etterlatte blir minnene flere jo mer innhold det er på siden. Det oppfordres derfor til å ta del i aktivitetene, f.eks skrive en siste hilsen eller tenne et lys.

Hvis du ønsker å opprette en minneside tar du kontakt med oss. Minnesiden er en møteplass hvor verdighet, etikk og omtanke er viktig. Derfor vil vi alltid anbefale at en av dere i familien oppnevnes som administrator og med det får mulighet til å redigere innholdet.

 

Blomster til seremoni

Vi ser et ønske om at seremoniene skal gjenspeile avdødes livshistorie, vise interessene og personligheten. Blomster har lang tradisjon ved gravferd og brukes nå i enda større grad for å skape vakre, verdige og personlige rammer. Vi vil kunne veilede med hensyn til blomstervalg og tekster på sløyfer. Blomster kan  bestilles via våre minnesider.

Ofte stilte spørsmål

Når har man en urnenedsettelse etter avholdt kremasjon?2022-05-11T12:34:10+02:00

Etter seremoni vil kisten bli kremert så snart stedets krematorium har fått nødvendige tillatelser fra Politiet. Dette er standard prosedyre for alle, og tiden varierer gjennom året etter hvor stor pågang det er av dødsfall. Det er som oftest det enkelte gravferdskontor i hver kommune som har ansvar for å varsle pårørende eller fester av graven, slik at de kan bestemme om de ønsker å være tilstede ved urnenedsettelsen. Gravferdsloven sier at dette bør skje innen 6 måneder etter kremasjonen. Ved helt spesielle behov kan det søkes om utsettelse.

Hva koster en begravelse / bisettelse?2022-05-11T12:33:12+02:00

Flere byråer har den siste tiden begynt med ulike pakkeløsninger. Personlig Gravferd har fått flere tilbakemeldinger om utfordringer dette har gitt pårørende i etterkant av seremonien og at fakturaen har blitt høyere enn forventet. Vi ønsker derfor å fokusere på å kunne gi personlige prisoverslag i forkant av seremonien og derved kunne hindre uforutsette kostnader. Du vil også kunne finne eksempler på pakkeløsning hos oss, men dette er på grunn av Prisopplysningsforskriften som pålegger oss å ha dette tilgjengelig. Vi i Personlig Gravferd har valgt å kjøre en helt åpen prisliste på nett for å gjøre det så enkelt og trygt som mulig for den enkelte å navigere seg innen økonomiske spørsmål. Det skal være helt naturlig å ha pris som tema helt fra første henvendelse.

Hva gjør man hvis det ikke er penger/midler i boet?2022-05-11T12:31:41+02:00

Etter et dødsfall er det viktig å sjekke avdødes ligningsutskrift eller skattemelding for siste gjeldende år. Dersom det er en gjenlevende ektefelle/ partner/samboer må man innhente det samme for gjenlevende.

I et gitt tilfelle der det ikke er midler i boet, har NAV en stønadsordning som er behovsprøvd. Pr 2022 er denne stønaden på maks 26.011 kroner.

Begravelsesbyrået vil sørge for at dette følges opp for de det gjelder.

NAV har også en Transportrefusjonsordning. Byrået vil informere nærmere om dette i de tilfellene det er aktuelt.

Hvor lang tid etter dødsfallet er det vanlig å ha begravelse / bisettelse?2022-05-11T12:30:36+02:00

En begravelse skal etter Gravferdsloven foregå innen 10 virkedager. Har det vært en kremasjon, må urnen settes ned på gravsted innen 6 måneder.

Hva er forskjellen på en begravelse eller en bisettelse?2022-05-11T12:29:47+02:00

Ordet begravelse er som oftest brukt som betegnelse for at kisten fysisk skal begraves i jorda. Etter avholdt seremoni i kirken, moskeen, ute eller på annet egnet sted, føres kisten til gravstedet.

Ordet bisettelse har opp gjennom årene hatt noe forskjellig betydning avhengig av hvor i landet man er. Sentralt på Østlandet betyr det i de fleste tilfeller at kisten sendes til kremasjon etter avholdt seremoni. Etter kremasjon kan urnen settes ned på en gravlund eller asken spres for vinden eller senkes i havet. Her er det viktig å primært følge avdødes ønske hvis dette var kjent for pårørende.

Hvordan er det med restriksjoner knyttet til pandemien (Covid-19)?2022-05-11T12:27:49+02:00

Pr. dags dato er det ingen restriksjoner knyttet til seremonier og gravferd. Det oppfordres uansett til å vise respekt for de som av forskjellige grunner ikke ønsker nær kontakt. Her kan man vise sin omsorg f.eks ved å legge hånden sin i hjertehøyde på sitt eget bryst. Dette skal symbolisere omtanke og medfølelse for den du hilser til.

Hva betyr betegnelsen gravferd?2022-05-11T12:27:04+02:00

Gravferd er en samlebetegnelse for alle seremoniformer etter et dødsfall. Enten det er begravelse, bisettelse og/eller uansett religiøs tilknytning eller livssynsnøytral seremoni.

Hva kan et begravelsesbyrå bistå med?2022-05-11T12:22:34+02:00

Personlig Gravferd vil med sine dedikerte ansatte bistå med alle ting som vedrører en gravferd. Her følger et utvalg av hva vi kan bistå med:

 • Ta imot melding om dødsfall og andre henvendelser 24 t i døgnet
 • Utarbeider konkrete prisoverslag basert på alle opplysninger som foreligger, før man trenger å velge byrå.
 • Henting av avdøde på dødssted; i institusjon, på sykehus, i hjemmet eller annet ulykkessted. Ingen ekstra kostnader for overtid der
  kjølerom ikke er tilgjengelig og henting må utføres utenfor ordinær arbeidstid. Ved henting er vi alltid to dersom ikke annet er avtalt
 • Bistå i valg av kiste
 • Stell og nedlegg i kiste
 • Koordinere sted for seremoni
 • Formidler kontakt med prest/imam/taler, organist og et bredt utvalg av solister (sangere og musikere), hvis ønskelig
 • Besørger alt vedrørende minnesamvær, catering og avskjedsfest
 • Melding til offentlige etater; deriblant kontakt med Tingretten (sender inn melding om dødsfall)
 • Tilrettelegger for gravplass eller askespredning (her må det inn forklaringer)søknad til Statsforvalter (tidligere Fylkesmannen)
 • Forsendelse av kiste eller urne (bil, båt, tog, fly) i inn- og utland
 • Lage minneside, dødsannonser og takkeannonser til aviser og digitale medier
 • Lage personlige programhefter til seremonien (egen link)
 • Planlegger og tilrettelegger seremonien sammen med pårørende
 • Tilrettelegger for syning/minnestund
 • Bestille blomster
 • Påser at alle rettigheter besørges. Dette kan være søknad til NAV ved behovsprøvd gravferdsstønad, søknad om transportrefusjon, etterlattepensjon og andre stønader fra NAV, samt fra fagforeninger, forsikringsselskap etc.
 • Lager minnealbum (1. album er kostnadsfritt)
 • Totalleverandør innen nye gravsteiner og monumenter samt inskripsjoner, oppretting og oppussing av eksisterende monumenter
 • Tilgjengelige 24 timer i døgnet for bl.a helsepersonell med råd og
  beslutningsstøtte
 • Undervisning og kurs for å fremme ivaretakelse av pårørende, helsepersonell og frivillige (se egen link for undervisning)
 • Uansett ønske om seremoni i stillhet, en tradisjonell seremoni eller en seremoni som bygges helt etter egne ønsker, tar vi oss av alle de praktiske oppgavene. Vi ivaretar også oppdrag uten seremoni eller dødsfall der avdøde ikke hadde noen pårørende som ønsker å ta ansvar for dette (kommunal gravferd)
Tilbyr dere øyeblikkelig hjelp?2022-05-11T12:20:50+02:00

Hos oss får du svar på telefonen døgnet rundt, 365 dager i året.
Til oss kan man henvende seg enten det er melding om dødsfall, eller det melder seg andre spørsmål og behov som ikke kan vente til ordinær åpningstid.

Kan man ha begravelse andre steder enn i kirken?2022-05-11T12:19:44+02:00

Ja. Her er det nok kanskje bare ønsker og behov som setter grenser. Vi har erfaring fra seremonier både hjemme, på gården, ute i hagen eller andre egnede steder ute som betyr noe spesielt for familien eller for den døde. Mange kommuner har også andre egnede lokaler som kan brukes. Eksempler på dette kan være selskapslokaler med spesiell og god atmosfære, og flere steder har også gårder der låven er ombygd til seremonilokaler og som byr på helt spesiell, varm og god stemning. En utarbeider kontinuerlig en oversikt på slike steder i flere kommuner.

Hvor lang tid etter dødsfallet er det vanlig å ha begravelse / bisettelse?2022-05-03T11:56:33+02:00

Etter Gravferdsloven skal en begravelse eller bisettelse helst foregå innen 10 virkedager. Ved spesielle behov kan det søkes om utsettelser. Vi i byrået vil være behjelpelig med å besørge dette, der det er behov. Har det vært en kremasjon, skal urnen settes ned på gravsted eller det utføres askespredning innen 6 måneder.

Hvor kan man arrangere en livssynsåpen seremoni?2022-05-03T11:54:59+02:00

Det er vanlig å holde livssynsåpne gravferder i nøytrale seremonirom. Derfor kan man som hovedregel ikke benytte kirkene. De fleste steder i Norge har gravkapeller som kan brukes til dette. Man står ellers ganske fritt til å velge hvor en livssynsåpen seremoni skal finne sted. En seremoni ute i friluft kan også være en fin arena.

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Hvilke seremoniformer finnes det?2022-05-11T12:08:22+02:00

En seremoni etter avdødes og etterlattes ønsker:

Ved kirkelig gravferd er man underlagt kirkens tradisjoner og ritualer for gravferd. Det betyr blant annet at man skal velge salmer fra salmeboken i begravelsen, presten har bønn, tekstlesning og velsignelse. For mange er dette et godt og riktig valg som er forbundet med lange tradisjoner og kristen tro.

Ved livssynsåpen gravferd står familien helt fritt til å forme innholdet i seremonien. Det betyr at man selv kan velge musikk, tekster og innhold i seremonien; herunder innslag av f.eks dans eller fremvisning av bilder/video. Seremonien ledes gjerne av en gravferdstaler, eller av et familiemedlem. Familie og venner kan bidra med taler, sang og dikt, eller gravferdstaleren kan holde talen på vegne av familien.

Her er det ofte stort fokus på personlige, tilrettelagte seremonier. En livssynsåpen seremoni har mange likhetstrekk med en tradisjonell begravelse: kisten er tilstede, lys er tent og det er ofte pyntet med blomster. Det er musikk og taler. Viktige tradisjoner og ritualer er ivaretatt med dette. Forskjellen er at familien selv har full råderett og regi på seremonien, slik at det blir mer plass til å fokusere på det livet som har vært levd og å minnes dette. Man står også fritt til å velge om det skal være kistebegravelse eller kremasjon.

Nasjonal side om Livssynsåpen gravferd

Hvem skal sørge for gravferden?2022-05-11T12:04:48+02:00

Gravferdsloven §9 definerer hvem som har rett og plikt til å ta hånd om gravferden.

«Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert.

Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørgegravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Ektefelles rett etter første punktum gjelder likevel ikke dersom ektefellene på tidspunktet for dødsfallet var separert ved dom eller bevilling. Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted.

Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen på grunnlag av bestemmelsene i første og annet
ledd. Avgjørelsen kan ikke påklages.

Den som besørger gravferden skal gis anledning til å være ansvarlig for gravferden, med mindre noen etterlatte skriftlig krever spørsmålet avgjort av kommunen.»

Gå til toppen