Kai Roar
Kai RoarGravferdskonsulent i Oslo

« Gjennom et helt liv tar vi mennesker forskjellige valg, og når vi dør bør det også være rom for å kunne ta egne, personlige valg»

Døgnåpen vakttelefon: 45 21 20 00

Personlig begravelsesbyrå i Oslo, Bærum og Asker

Velkommen til Personlig Gravferd, avdeling Oslo, Bærum og Asker

Med over 17 års erfaring som senior gravferdskonsulent tilbyr Kai Roar personlig tilpassede gravferdstjenester. Hvert liv er unikt og derfor tilbys alltid en individuell tilnærming til planleggingen av gravferden.

Med bred erfaring og inngående kjennskap til alle type seremoniformer, samt et bredt nettverk av samarbeidspartnere som solister, talere, kirker, gravlunder og blomsterforhandlere, skal du være trygg på at begravelsen eller bisettelsen gjennomføres i samsvar med familiens ønsker og etter avdødes tro, religiøse tilknytning og kulturelle tradisjon.

Personlig Gravferd sørger for en verdig og personlig avskjed med et levd liv.

Vi kommer gjerne hjem til dere for planleggingssamtalen, og som ett av få byråer har vi ikke pristillegg for dette. Samme pris uansett dag, kveld eller helg.

Personlig begravelsesbyrå i Oslo, Bærum og Asker

Velkommen til Personlig Gravferd, avdelig Oslo, Bærum og Asker

Med over 17 års erfaring som senior gravferdskonsulent tilbyr Kai Roar personlig tilpassede gravferdstjenester. Hvert liv er unikt og derfor tilbys alltid en individuell tilnærming til planleggingen av gravferden.

Med bred erfaring og inngående kjennskap til alle type seremoniformer, samt et bredt nettverk av samarbeidspartnere som solister, talere, kirker, gravlunder og blomsterforhandlere, skal du være trygg på at begravelsen eller bisettelsen gjennomføres i samsvar med familiens ønsker og etter avdødes tro, religiøse tilknytning og kulturelle tradisjon.

Personlig Gravferd sørger for en verdig og personlig avskjed med et levd liv.

Vi kommer gjerne hjem til dere for planleggingssamtalen, og som ett av få byråer har vi ikke pristillegg for dette. Samme pris uansett dag, kveld eller helg.

Kai Roar
Kai RoarGravferdskonsulent i Oslo

« Gjennom et helt liv tar vi mennesker forskjellige valg, og når vi dør bør det også være rom for å kunne ta egne, personlige valg»

Døgnåpen vakttelefon: 45 21 20 00

Priser for begravelse

Det er lov å være prisbevisst, også når det gjelder dødsfall.
Til de som ønsker å sammenligne oss med andre, før man velger byrå,
vil vi helt kostnadsfritt tilby prisoverslag for gravferden.

Vi tilstreber hele tiden å ha distriktets laveste priser.
Vi kartlegger også alltid mulighetene for å søke om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjoner fra NAV. Vi besørger alt rundt søknadsprosessene.

Fastpris uten seremoni
Et rimelig alternativ for de som ikke ønsker seremoni

Følgende er inkludert:
Enkel umalt kiste
Stell/nedlegg i kiste
1 kistetransport
Personlig samtale
Planleggingssamtale over telefon/mail
Kartlegging av mulighet for å søke om stønader
Melding av nødvendige offentlige papirer
Digital minneside
Veiledning om gravsted/nytt monument eller muligheter rundt inskripsjoner
Hos oss er det alltid mulig
å gjøre tilvalg på pakkeløsningene.
Kostnadsoverslag sendes obligatorisk på mail.

Pris: 9.350,-
Fastpris med enkel seremoni

Standard hvit kiste
Stell og nedlegg
1 kistetransport
Personlig planleggingssamtale
Kartlegging av mulighet for å søke om stønader
Melding av offentlige papirer
Bestillinger av seremonisted, blomster, solister,
minnesamvær osv
Digital dødsannonse og minneside
1 mannskap i seremonien (Tillegg utenfor krematorium og mer enn 50 sanghefter)
Pynting med lys i seremonilokalet
Programhefter (25 stk)
Veiledning om gravsted/nytt monument eller muligheter rundt inskripsjoner
Hos oss er det alltid mulig
å gjøre tilvalg på pakkeløsningene.
Kostnadsoverslag sendes obligatorisk på mail

Pris: 23.900,-
Personlig tilrettelagt seremoni

Her kan man gjøre de valgene som passer akkurat for den enkelte. Husk det er ikke prisen som bestemmer verdigheten på avskjeden.

Vi har mange forslag til ulike løsninger
og vi vil veilede dere på best mulig måte
for å skape en seremoni som hedrer den avdøde
og det han eller hun har fått bety for dere.

Vi tilrettelegger og holder oss innenfor
de rammene og budsjettet som blir satt.

Kostnadsoverslag gis alltid på forhånd.

Pris fra: 26.750,-

Vi gir deg forutsigbarhet og trygghet

Vi gir deg forutsigbarhet og trygghet

Vi hjelper deg med det praktiske både før, under og etter begravelsen.

Å miste noen er kanskje noe av det vanskeligste vi opplever i løpet av livet vårt. Det er helt naturlig å kjenne seg usikker og urolig for det som skal skje. Noen er til en viss grad forberedt på at dødsfallet kommer, mens andre får ingen forhåndsvarsler og må stå i akutte, vanskelige situasjoner.
Folk er forskjellige, folk velger forskjellig gjennom hele livet og det vil nødvendigvis kunne gjenspeile seg også ved livets slutt.

Personlig Gravferd vil fokusere mye på akkurat det. Vi ønsker, sammen med pårørende, å skape begravelser og bisettelser som speiler det livet som er levd.

En avskjed på en god måte, kan gjøre en stor forskjell for de etterlatte
når livet skal gå videre.