Begravelsesbyrået

Personlig gravferd

Personlig Gravferd ble startet av eier og daglig leder Kai Roar Bjerkeengen i 2022.
Med over 16 år bak seg i et anerkjent stort begravelsesbyrå har han opparbeidet seg bred kompetanse og lang erfaring innen begravelser og bisettelser. Etter å selv ha mistet mange familiemedlemmer på kort tid, ønsket han å skape et byrå der det fokuseres på pårørendes ønsker og behov. Personlig Gravferd har som mål at hver familie skal få sine ønsker og behov oppfylt, så langt dette er mulig. Vi ser viktigheten av forutsigbarhet og trygghet. Med lang erfaring fra bransjen og bred lokal kjennskap i mange kommuner, ønsker vi å gi trygghet for at dødsfallet håndteres på en verdig måte.
Vi har til nå bistått i seremonier i 22 forskjellige kommuner.

Ved dødsfall kan man ofte få følelsen av at mye må ordnes raskt. Og ja, det er mye som må planlegges og tilrettelegges, men svært lite haster. Vi som jobber i Personlig Gravferd har mange års erfaring fra gravferdsbransjen, et stort engasjement og hjertet med oss i alt vi gjør. Vi ønsker å ha et høyt fokus på personlig tilrettelegging og oppfølging og sørge for at du som pårørende får tid til det som er kanskje aller viktigst; nemlig å ta vare på hverandre i denne tiden.

Vi har erfart at det for mange er utfordrende å kunne stille opp i seremonier når disse tradisjonelt avholdes på dagtid på hverdager, på tidspunkter da folk flest er på jobb. Vi ønsker derfor å fremme muligheten for seremonier på ettermiddag og kveld, i tillegg til å kunne bruke lørdager og søndager. Vi tror at dette kan ha stor betydning og gi mange flere muligheten for å kunne delta og ta et siste farvel. Seremoni på kveldstid vil også kunne gi en helt egen stemning ved bruk av levende lys.

I dagens samfunn ser vi også behovet for noen ganger at to livssyn krysser hverandre. Et eksempel på dette kan være at den som er gått bort hadde et annet livssyn enn de pårørende som skal besørge gravferden. Vi veileder gjerne rundt alle spørsmål om gravferdsformene: Bisettelse (kremasjon), jordbegravelse, livssynsåpen gravferd, humanistisk gravferd og askespredning.
Vi bistår også ved muslimske gravferder og andre trossamfunn.

Døgnåpen vakttelefon: 45 21 20 00

Våre ansatte

Kai Roar Bjerkeengen, Daglig leder

Byrået eies og ledes av Kai Roar Bjerkeengen som har hele 16 års erfaring bak seg som senior gravferdskonsulent.
Han var ansatt ved ett av Norges største og velrennomerte familieeide begravelsesbyråer fra 2000-2016. I disse årene hadde Kai Roar ansvar for alt fra oppdrag i stillhet til seremonier med nærmere 1000 personer tilstede, samt ledet flere spesielt tilrettelagte seremonier som ble avholdt og har med dette opparbeidet seg bred kunnskap og lang erfaring.

Kai Roar ble av politiet i 2011 plukket ut til å lede evakueringsarbeidet av alle omkomne fra Utøya 22. juli.
Etter denne innsatsen ble han på Landsmøtet for begravelsesbransjen tildelt bransjens høyeste utmerkelse; «Årets bransjeperson». Han satt også en periode i Gravferdsbransjens Beredskapsteam, som har som oppgave å bistå nasjonalt og internasjonalt ved større hendelser og katastrofer.

Kai Roar har i hele sitt yrkesliv arbeidet der han kommer tett på mennesker, der noe av de viktigste egenskapene har vært empati, skape trygghet og gi omsorg. I 2016 tok han utdannelse som ambulansefagarbeider; en guttedrøm han bar på fra ung alder. De siste 8 årene har han jobbet i ambulansetjenesten i Oslo og Vestre Viken og herfra har han med seg bred kunnskap og livserfaring som kommer godt med når han møter mennesker i en vanskelig fase av livet.

Eilif Vikre, Senior gravferdskonsulent

Eilif har 17 års erfaring i begravelsesbyrå og kan hjelpe med alt rundt en gravferd. Eilif har tidligere vært ansatt i flyselskapet SAS og opparbeidet seg en særdeles bred erfaring i det å ta godt vare på mennesker. Han stiller alltid opp når noen trenger han, og med sitt gode smil og lune tilstedeværelse vil Eilif ta seg av arbeidsoppgavene på beste måte.

Katharina Møller Johnsen, Representant/gravferdskonsulent i Modum, telefon 958 76 214

Katharina er bosatt i Vikersund og har i mange år jobbet i ambulansetjenesten i Oslo. Hun har også tidligere jobbet litt som gravferdskonsulent i begravelsesbyrå og kjenner til de lokale forholdene. Veldig mange kjenner Katharina og hun kan beskrives som et utrolig varmt, empatisk og godt menneske som alltid tar godt vare på folk rundt seg. Hun har en egen evne til å beholde roen og kan gi trygghet i situasjoner som krever det. Katharina kan formidle meldinger om dødsfall og tar imot henvendelser og spørsmål du måtte ha.

Inger Lise Kjønli: Gravferdskonsulent i Personlig Gravferd, telefon 46 81 30 83

Inger Lise har mange års erfaring som gravferdskonsulent, og håndterer alle områder og alt som skal ordnes ved dødsfall. Hun kan ta hånd om alle innmeldinger, bestillinger og meldinger til det offentlige, og er med ut i seremonier ved behov.  Inger Lise bor i Drammen og derfor godt kjent med lokale forhold og rutiner der. Fra tidligere er hun blomsterdekoratør med fagbrev og har drevet egen blomsterbutikk med sorgbinderi. Hun er derfor en veldig god støttespiller for oss andre i byrået når vi har spørsmål rundt blomster til begravelsene. Når du møter Inger Lise vil du umiddelbart føle trygghet og tillit til at oppdraget tas hånd om på beste måte.

Margrethe Elvsveen: Representant og byråmedarbeider i Lier. Telefon 406 32 400

Når dødsfall skjer er vi alle avhengige av trygghet og tillit. Vi kan trygt si at Margrethe oppfyller begge disse. Hun har en egen evne til å bry seg om og se folk rundt seg, og det kan ikke være mange som kan måle seg med henne når det gjelder antall nedlagte dugnadstimer for forskjellige ting i Lier. Hun kjenner Lierbygda veldig godt etter mange år som postbud, og mange kjenner henne også fra sin tid som kirketjener. Å være en god representant krever at man kjenner godt til lokale forhold, og her har hun en sterk fordel av alt sitt virke for bygda. Sammen med de øvrige erfarne gravferdskonsulentene i byrået vil Margrethe sørge for at familier og pårørende tas hånd om på beste måte.

Ragnhild Nilsen: Representant/gravferdskonsulent i Modum, telefon 45 21 20 00

I Modum er Ragnhild en av våre to representanter. Hun har over 20 års erfaring bak seg som gravferdskonsulent i bygda, og kjenner derfor veldig godt til de lokale forholdene i Modum. Dette skal gi deg trygghet for at planlegging og seremoni skal ivaretas på beste måte.

Ann Kristin Bergan: Representant og byråmedarbeider for Sigdal og Eggedal, telefon 45 21 20 00

Ann Kristin er vår representant i Sigdal/Eggedal. Hun bor i Prestfoss og kjenner godt de lokale forholdene i Midtfylket. Sammen med de øvrige gravferdskonsulentene i Personlig Gravferd, vil Ann Kristin sørge for at familiene får trygg og god hjelp til alt som er nødvendig i forbindelse med et dødsfall.

Marit Bergerud: Representant og byråmedarbeider for Numedal, telefon 45 21 20 00

Marit er født og oppvokst på Rødberg og er derfor spesielt godt kjent der. Hun er vårt nyeste tilskudd i staben, og sammen med oss skal hun gi god hjelp og støtte til familier i hele Numedal som trenger hjelp i forbindelse med dødsfall. Våre erfarne gravferdskonsulenter skal sørge for at Marit blir en veldig god ressurs lokalt, og sammen skal vi sørge for at alle blir tatt hånd om på en verdig og trygg måte.

Ørnulf Jahren: Representant/byråmedarbeider i Hurum, telefon 40 63 24 00

Hurum er en del av det nye store Asker, og her ute vil Ørnulf fremover være vår lokale representant. Vi ønsker å være tett på og gi en trygg oppfølging underveis. Ørnulf er ny i gravferdsbransjen, men sammen med våre erfarne gravferdskonsulenter skal vi sørge for at pårørende får god hjelp i en vanskelig tid. Vi vet at det å jobbe i begravelsesbyrå krever mye av oss som menneske, og da er det veldig positivt at man har en god porsjon livserfaring. Ørnulf er tillitsfull, lett å prate med og han vil bidra sterkt til å lage en nær og personlig avskjed.

Per Einar Fredheim: Ekstravakt

Byrået er alltid avhengig av at noen kan bli med ut på både planlagte seremonier og akutte henteoppdrag. Per Einar har vært med på mange oppdrag og flere seremonier og opparbeidet seg erfaring. Han har evnen til å være en trygghet selv i situasjoner der familie og pårørende har det som vanskeligst. Med sin lune tilstedeværelse og stor omsorg for mennesker er Per Einar en veldig fin ressurs å ha med ut i oppdrag.

Bjørn Smith: Ekstravakt

Bjørn har mange år bak seg som ekstravakt. Etter utallige seremonier og hentinger, har Bjørn opparbeidet seg stor kunnskap og erfaring rundt hvordan man håndterer mennesker i sorg. Evnen til å ta vare på mennesker, og se andre sine behov er viktig for oss som jobber i begravelsesbyrå. Tillit og omsorg er viktig når pårørende opplever dødsfall. Bjørn er også en som alltid stiller opp uansett tid på døgnet. En trygghet for byrået, slik at vi vet at oppdragene kan håndteres uansett når det måtte være behov.

Tonje Rånes: Ekstravakt

Personlig Gravferd ønsker å presentere Tonje som ny ekstravakt. Hun er nesten ny i bransjen, men allerede rukket å være med på flere oppdrag. Mange kjenner Tonje, og hun liker veldig godt å jobbe med mennesker. Særlig interesse har hun hatt for gravferdsbransjen da dette er et yrke som alltid gir mye tilbake. Det å kunne hjelpe andre som har mistet noen, og som trenger hjelp til å komme seg gjennom planlegging, seremoni og avskjed er et yrke som krever lang erfaringsbasert utdannelse. Tonje er allerede godt i gang, og vi er glade for at hun ønsker å være en del av vårt gode og sterke team.

Vi har også representanter og medarbeidere i flere forskjellige kommuner som kan videreformidle spørsmål og meldinger om dødsfall til byrået.
Noen av disse kan du også treffe på ved hentinger og i seremonier.

Våre bårebiler

Våre biler skal alltid være velholdte og respektable. Vi legger vår ære i at båretransportene skal gi den avdøde en verdig siste reise.

Kontakt oss gjerne