Personlig gravferd

Personlig Gravferd har som mål at hvert enkelt oppdrag skal få sine ønsker og behov oppfylt, så langt dette er mulig. Vi ser viktigheten av forutsigbarhet og trygghet. Våre gravferdskonsulenter har lang erfaring fra bransjen og bred lokal kjennskap i mange kommuner.

Når noen dør så er det veldig ofte man får følelsen av at mye må ordnes raskt. Og ja, det er mye som må planlegges og tilrettelegges, men svært lite haster. Vi som jobber i Personlig Gravferd har mange års erfaring fra gravferdsbransjen, et stort engasjement og hjertet med oss i alt vi gjør. Vi ønsker å ha et høyt fokus på personlig tilrettelegging og oppfølging og sørge for at du som pårørende får tid til det som er kanskje aller viktigst; nemlig å ta vare på hverandre i denne tiden.

Vi har erfart at det for mange er utfordrende å kunne stille opp i seremonier når disse tradisjonelt avholdes på dagtid på hverdager, på tidspunkter da folk flest er på jobb. Vi ønsker å fremme muligheten for seremonier på ettermiddag og kveld, i tillegg til å kunne bruke lørdager og søndager. Vi tror at dette vil ha stor betydning og gi mange flere muligheten for å kunne delta og ta et siste farvel. Seremoni på kveldstid vil også kunne gi en helt annen stemning ved bruk av levende lys.

Vi i Personlig Gravferd mener at alle har like krav på å bli møtt med respekt og verdighet uansett tros- og livssyn eller religiøs tilknytning.

I dagens samfunn ser vi også behovet for noen ganger at to livssyn krysser hverandre. Et eksempel på dette kan være at den som er gått bort hadde et annet livssyn enn de pårørende som skal besørge gravferden.

Døgnåpen vakttelefon: 45 21 20 00

Våre ansatte

Kai Roar Bjerkeengen, Daglig leder

Byrået eies og ledes av Kai Roar Bjerkeengen som har hele 16 års erfaring bak seg som senior gravferdskonsulent. Han var ansatt ved ett av Norges største og velrennomerte familieeide begravelsesbyråer fra 2000-2016. I disse årene hadde Kai Roar ansvar for alt fra oppdrag i stillhet til seremonier med opptil 1000 personer tilstede, samt ledet flere spesielt tilrettelagte seremonier som ble avholdt og har med dette opparbeidet seg bred kunnskap og lang erfaring.

Kai Roar ledet evakueringsarbeidet av alle omkomne fra Utøya 22.juli i 2011. Etter denne innsatsen ble han på Landsmøtet for begravelsesbransjen tildelt bransjens høyeste utmerkelse; «Årets bransjeperson». Han satt også en periode i Gravferdsbransjens Beredskapsteam, som har som oppgave å bistå nasjonalt og internasjonalt ved større hendelser og katastrofer.

Kai Roar har i hele sitt yrkesliv arbeidet der han kommer tett på mennesker, der noe av de viktigste egenskapene har vært empati, skape trygghet og gi omsorg. I 2016 tok han utdannelse som ambulansefagarbeider; en guttedrøm han bar på fra ung alder. De siste 7 årene har han jobbet i ambulansetjenesten i Oslo og Vestre Viken og herfra har han med seg bred kunnskap og livserfaring som kommer godt med når han møter mennesker i en vanskelig fase av livet.

Eilif Vikre, Senior gravferdskonsulent

Eilif har 15 års erfaring i begravelsesbyrå og kan hjelpe med alt rundt en gravferd. Eilif har tidligere vært ansatt i flyselskapet SAS og opparbeidet seg en særdeles bred erfaring i det å ta godt vare på mennesker. Han stiller alltid opp når noen trenger han, og med sitt gode smil og lune tilstedeværelse vil Eilif ta seg av oppdraget på beste måte.

Katharina Møller Johnsen, Representant/gravferdskonsulent i Modum, telefon 958 76 214

Katharina er bosatt i Vikersund og har i mange år jobbet i ambulansetjenesten i Oslo. Hun har også allerede jobbet litt som gravferdskonsulent i begravelsesbyrå og kjenner til de lokale forholdene. Veldig mange kjenner Katharina og hun kan beskrives som et utrolig varmt, empatisk og godt menneske som alltid tar godt vare på folk rundt seg. Hun har en egen evne til å beholde roen og gi trygghet i situasjoner som krever det. Katharina kan formidle meldinger om dødsfall og tar imot henvendelser og spørsmål du måtte ha.

Vi har også representanter i forskjellige kommuner som kan videreformidle spørsmål og meldinger om dødsfall til byrået. Noen av disse kan du også treffe på ved hentinger og i seremonier.

Våre bårebiler

Våre biler skal alltid være velholdte og respektable. Vi legger vår ære i at båretransportene skal gi den avdøde en verdig siste reise.

Kontakt oss gjerne