Gravferd er en samlebetegnelse for alle seremoniformer etter et dødsfall. Enten det er begravelse, bisettelse og/eller uansett religiøs tilknytning eller livssynsnøytral seremoni.