Ordet begravelse er som oftest brukt som betegnelse for at kisten fysisk skal begraves i jorda. Etter avholdt seremoni i kirken, moskeen, ute eller på annet egnet sted, føres kisten til gravstedet.

Ordet bisettelse har opp gjennom årene hatt noe forskjellig betydning avhengig av hvor i landet man er. Sentralt på Østlandet betyr det i de fleste tilfeller at kisten sendes til kremasjon etter avholdt seremoni. Etter kremasjon kan urnen settes ned på en gravlund eller asken spres for vinden eller senkes i havet. Her er det viktig å primært følge avdødes ønske hvis dette var kjent for pårørende.