Etter et dødsfall er det viktig å sjekke avdødes ligningsutskrift eller skattemelding for siste gjeldende år. Dersom det er en gjenlevende ektefelle/ partner/samboer må man innhente det samme for gjenlevende.

I et gitt tilfelle der det ikke er midler i boet, har NAV en stønadsordning som er behovsprøvd. Pr 2022 er denne stønaden på maks 26.011 kroner.

Begravelsesbyrået vil sørge for at dette følges opp for de det gjelder.

NAV har også en Transportrefusjonsordning. Byrået vil informere nærmere om dette i de tilfellene det er aktuelt.