Personlig Gravferd vil med sine dedikerte ansatte bistå med alle ting som vedrører en gravferd. Her følger et utvalg av hva vi kan bistå med:

 • Ta imot melding om dødsfall og andre henvendelser 24 t i døgnet
 • Utarbeider konkrete prisoverslag basert på alle opplysninger som foreligger, før man trenger å velge byrå.
 • Henting av avdøde på dødssted; i institusjon, på sykehus, i hjemmet eller annet ulykkessted. Ingen ekstra kostnader for overtid der
  kjølerom ikke er tilgjengelig og henting må utføres utenfor ordinær arbeidstid. Ved henting er vi alltid to dersom ikke annet er avtalt
 • Bistå i valg av kiste
 • Stell og nedlegg i kiste
 • Koordinere sted for seremoni
 • Formidler kontakt med prest/imam/taler, organist og et bredt utvalg av solister (sangere og musikere), hvis ønskelig
 • Besørger alt vedrørende minnesamvær, catering og avskjedsfest
 • Melding til offentlige etater; deriblant kontakt med Tingretten (sender inn melding om dødsfall)
 • Tilrettelegger for gravplass eller askespredning (her må det inn forklaringer)søknad til Statsforvalter (tidligere Fylkesmannen)
 • Forsendelse av kiste eller urne (bil, båt, tog, fly) i inn- og utland
 • Lage minneside, dødsannonser og takkeannonser til aviser og digitale medier
 • Lage personlige programhefter til seremonien (egen link)
 • Planlegger og tilrettelegger seremonien sammen med pårørende
 • Tilrettelegger for syning/minnestund
 • Bestille blomster
 • Påser at alle rettigheter besørges. Dette kan være søknad til NAV ved behovsprøvd gravferdsstønad, søknad om transportrefusjon, etterlattepensjon og andre stønader fra NAV, samt fra fagforeninger, forsikringsselskap etc.
 • Lager minnealbum (1. album er kostnadsfritt)
 • Totalleverandør innen nye gravsteiner og monumenter samt inskripsjoner, oppretting og oppussing av eksisterende monumenter
 • Tilgjengelige 24 timer i døgnet for bl.a helsepersonell med råd og
  beslutningsstøtte
 • Undervisning og kurs for å fremme ivaretakelse av pårørende, helsepersonell og frivillige (se egen link for undervisning)
 • Uansett ønske om seremoni i stillhet, en tradisjonell seremoni eller en seremoni som bygges helt etter egne ønsker, tar vi oss av alle de praktiske oppgavene. Vi ivaretar også oppdrag uten seremoni eller dødsfall der avdøde ikke hadde noen pårørende som ønsker å ta ansvar for dette (kommunal gravferd)