Flere byråer har den siste tiden begynt med ulike pakkeløsninger. Personlig Gravferd har fått flere tilbakemeldinger om utfordringer dette har gitt pårørende i etterkant av seremonien og at fakturaen har blitt høyere enn forventet. Vi ønsker derfor å fokusere på å kunne gi personlige prisoverslag i forkant av seremonien og derved kunne hindre uforutsette kostnader. Du vil også kunne finne eksempler på pakkeløsning hos oss, men dette er på grunn av Prisopplysningsforskriften som pålegger oss å ha dette tilgjengelig. Vi i Personlig Gravferd har valgt å kjøre en helt åpen prisliste på nett for å gjøre det så enkelt og trygt som mulig for den enkelte å navigere seg innen økonomiske spørsmål. Det skal være helt naturlig å ha pris som tema helt fra første henvendelse.