Det er vanlig å holde livssynsåpne gravferder i nøytrale seremonirom. Derfor kan man som hovedregel ikke benytte kirkene. De fleste steder i Norge har gravkapeller som kan brukes til dette. Man står ellers ganske fritt til å velge hvor en livssynsåpen seremoni skal finne sted. En seremoni ute i friluft kan også være en fin arena.

Ta kontakt for en uforpliktende prat!