Etter Gravferdsloven skal en begravelse eller bisettelse helst foregå innen 10 virkedager. Ved spesielle behov kan det søkes om utsettelser. Vi i byrået vil være behjelpelig med å besørge dette, der det er behov. Har det vært en kremasjon, skal urnen settes ned på gravsted eller det utføres askespredning innen 6 måneder.