Pr. dags dato er det ingen restriksjoner knyttet til seremonier og gravferd. Det oppfordres uansett til å vise respekt for de som av forskjellige grunner ikke ønsker nær kontakt. Her kan man vise sin omsorg f.eks ved å legge hånden sin i hjertehøyde på sitt eget bryst. Dette skal symbolisere omtanke og medfølelse for den du hilser til.