Etter seremoni vil kisten bli kremert så snart stedets krematorium har fått nødvendige tillatelser fra Politiet. Dette er standard prosedyre for alle, og tiden varierer gjennom året etter hvor stor pågang det er av dødsfall. Det er som oftest det enkelte gravferdskontor i hver kommune som har ansvar for å varsle pårørende eller fester av graven, slik at de kan bestemme om de ønsker å være tilstede ved urnenedsettelsen. Gravferdsloven sier at dette bør skje innen 6 måneder etter kremasjonen. Ved helt spesielle behov kan det søkes om utsettelse.